MET EEN HART VOOR ZIJN BEWONERS !

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

17-07-2009: Bestuur zet stapje opzij

In de rand van het vierde straatfeest hebben de organisatoren een drastische beslissing genomen. Na vier jaar keihard en succesvol werken zet het huidige bestuur een punt achter het Olympiacomité. Het feit dat de organisatoren op te weinig vrijwillige medewerking uit de straat konden rekenen bij het organiseren van hun festiviteiten en dat op de koop toe dit jaar bij sommige buurtbewoners wrevel, kritiek en zelfs boycot richting organisatie werd vastgesteld, heeft de druppel doen overlopen. Zowel Carine, Caroline als Mieke trokken net zoals ze dat vier jaar lang hebben gedaan aan hetzelfde zeil en besloten met spijt in het hart unaniem een punt te zetten achter het huidige Olympiacomité. Vreemd genoeg schoten na hun mededeling de vrijwilligers als paddenstoelen uit de grond en werd een nieuw Olympiacomité al boven de doopvont gehouden. Of ze deze website nog als medium zullen gebruiken, is maar de vraag. Langs deze weg wenst het bestuur dan ook iedereen die ook maar iets met de Brugse Buurten en het leren creëren van websites heeft te maken van harte te bedanken voor een schitterende samenwerking.  Het uitgebreide relaas van de rede waarin het bestuur hun besluit over het hoe en waarom van hun beslissing aan de bewoners meedeelde kunt u integraal lezen in de bijlage.  

10-07-2009: Vierde straatfeest opnieuw succes

Op vrijdag 10 juli, één dag voor de eigenlijke Vlaamse feestdag, vond in de Oostcafetaria van het Jan Breydelstadion voor de vierde keer het Olympialaan Straatfeest plaats. Andermaal zorgden de organisatoren voor een interessante formule, al haakten enkele gierige buurtbewoners voor de prijs van slechts 17 euro, dit jaar helaas af. De afwezigen hadden ongelijk want opnieuw kon teruggeblikt worden op een schitterende organisatie. De avond begon met een aperitief, gevolgd door een feestbuffet van warme beenhesp, groentjes en gratin aardappeltjes à volonté. De 58 aanwezigen vulden hun buikje naar hartenlust. Onder het motto ' golden oldies ', het thema dat de organisatoren dit jaar kozen, sloot een DJ de avond af met muziek uit de jaren 60, 70 of 80. Een sfeerverslag en foto's zijn vanaf heden te bewonderen op onze website. 

25-06-2009: 2e straffe verhalenavond

Onze tweede verhalenavond zit er weer op. Het was opnieuw lachen geblazen want enkele doorwinterde St.- Andriesnaren wisten menig leuke anekdotes over onze straat en de buurt op te rakelen. Uiterst interessant voor nieuw-aangespoelden als ikzelf (Caroline). Afwezigen kunnen alsnog hun hartje ophalen in de O'Parleurcel die in de week van 20 tot 25 juli in onze straat zal staan. Iedereen is vrij om in de cel te gaan liggen, de telefoon op te nemen en zijn verhaal te doen aan de hand van de door de operator aan u gestelde vragen, en...een nieuwe bewoner kan er zéker ook zijn/haar ei kwijt. Fun gegarandeerd!Alle geregistreerde opnames zullen te horen zijn op www.oparleur.be

15-06-2009: Spinning


Dankzij de sportdienst van Stad Brugge, heeft het Olympiacomité voor deze zomer kunnen kiezen tussen een tal van activiteiten. Eén ervan was een initiatiecursus “spinning”.  De spinning ging op vijf maandagen door in fitness Paramount. Dit telkens van 20.30u tot 21.30u. Deze locatie bleek zeer gunstig en goed uitgerust om de nodige fysieke conditie bij de deelnemers opnieuw wat aan te zwengelen. 17 inschrijvingen kwamen binnen, al zwakte dit veld na enkele sessies helaas af. De lesinstructeur toonde zich toch tevreden over de geleverde inspanningen en wij allen, ondanks de vele zweetdruppels, ook. De avond start met een opwarmertje, dan gaan we door naar de echte (zware) oefeningen, alvorens af te sluiten met nog wat stretchen. Daarna is het genieten van een lekkere douche. Het is een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar! Enkele deelnemers zullen alvast een vervolg breien aan dit sportieve gebeuren en schreven zich alvast vanaf 7 augustus in, dit echter tegen een rechtstreekse betaling aan fitness Paramount zelf, voor een langdurige cursus spinning. De sportmicrobe heeft blijkbaar ook onze Olympialaanbewoners te pakken.

14-06-2009: Vaderdag


En nee .... we waren ze niet vergeten die trotse vaders! Op 13 juni zwierden we het "duveltje" buiten en gingen we op wandel met 47 flessen wijn voor de daddy's. Sommigen waren vrij verrast dat we niet enkel de moedertjes enkele weken terug in de bloemen wilden zetten maar ook op deze dag op hun beurt die van Mars. Ook het bestuur genoot van de verbaasde blikken zoals u op de foto's zult zien. Tot volgend jaar mannen en niet te zat hé!

11-06-2009: Straffe verhalen avond

Donderdag 11 juni laatstleden vond onze eerste Straffe Verhalenavond in frituur ’t Stadion plaats. Groot was de opkomst niet, niettemin uiterst vruchtbaar! Hilarische verhalen vlogen uit de monden. Gewoonweg prachtig om onze bewoners de meest spannende, leuke en bizarre verhalen uit onze buurt te horen vertellen. Babbelwater was hier zachtjes uitgedrukt totààl overbodig! Wij plannen daartoe een tweede verhalenavond op 24 juni eerstdaags op dezelfde locatie en hopen op nog meer vertellers! Uitnodiging volgt.

24-05-2009: Wandelzoektocht


Op 24 mei laatstleden waren de weergoden goedgezind voor de start van onze wandelzoektocht. In 3 groepjes van 6 vertrokken we gezwind via omwegen richting 't boompje gewapend met vragenlijst en foto's. Geen gemakkelijke opgave, niettemin bracht iedereen het er vrij goed vanaf. Ook fysiek was het geen sinecure want we zagen deelnemers buigen, knielen, springen en zich rekken ... We vernamen achteraf dat een bepaalde deelneemster 's avonds met veel moeite van haar toilet afgeraakte! Tja, 't kroop bij sommigen in de kuiten. In de Rodebeukendreef was een halte voorzien voor de hongerigen en dorstigen en na de wandelzoektocht werden lekkere soep en broodjes op Henk’s plankier aangeboden. Al bij al beleefden de inwoners van de Olympialaan alweer een fantastische namiddag vol leute en plezier!

18-05-2009: Brugge in de bloemen

Samen met de Brugse Zomercheques lanceerde de Stad Brugge begin februari voor de derde keer de actie ‘ Brugge in de bloemen’. Ook het Olympiacomité ontving hiervoor een aanvraag en pikte daar voor het derde opeenvolgende jaar gretig op in. Meer dan 400 geraniums werden op vrijdag 15 mei op de terreinen van de Stedelijke Groendienst afgehaald. Een dag later werden alle bewoners van de Olympialaan en de omringende huizen in de Gistelse Steenweg bedacht met enkele geraniums. Dit met de bedoeling deze opnieuw aan de gevel of voordeur te plaatsen. Zo zal de Olympiabuurt ongetwijfeld deze zomer andermaal fleurig schitteren. Het bestuur dankt alle bewoners alvast voor de medewerking en is ervan overtuigd dat deze herhaalde actie de samenhorigheid in de Olympialaan andermaal een extra cachet bijbrengt. Hier als volgt enkele foto's van de bloemetjes in de straat.

14-05-2009: Moederdag


Op zondag 10 mei zette ook het Olympiacomité de moedertjes in de bloemen. Het bestuur, met name Roland en Carine, trokken op zondag van deur tot deur om alle mama's uit de Olympialaan en nabije omgeving met een bloemetje te verrassen. Later op dit jaar zullen ook de vaders met een aangename verrassing worden bedacht. Foto's van dit fleurige gebeuren zijn te bewonderen in ons fotoalbum.

24-04-2009: Wandelzoektocht


Daar onze wandelzoektocht vorig jaar in het water gevallen is, willen wij hem nogmaals overdoen. Dit keer vindt de wandelzoektocht plaats op zondag 24 mei. Hebben jullie vrienden en/ of familie, iedereen is welkom!!! Je zult er verstomt van staan hoeveel mooie plekjes Sint- Andries bezit. We verzamelen in de Olympialaan N°: 10, om 13u30 stipt!!! Onderweg bieden wij jullie een natje en een droogje aan, en op het einde van de tocht zullen er voor iedereen ook belegde broodjes voorzien zijn.

Kostprijs bij inschrijven:       €5

Dit moet wel gebeuren voor vrijdag 15 mei bij Carine Olympialaan N°: 18

19-04-2009: Pasen troef

In de maand april organiseerde het Olympiacomité opnieuw twee activiteiten. Allereerst vond op maandag 13 april voor de allerkleinsten uit de straat de eerste paaseierenraap plaats. Enkele dagen later kwamen de senioren uit de straat aan hun trekken en werd in frituur 't stadion verzamelen geblazen voor een kaartavond. Pasen troef dus en iedereen haalde zijn slag thuis. Over deze alweer twee geslaagde organisaties zijn een sfeerverslag en foto's te bewonderen verder op onze website.

05-03-2009: Paaseierenraap

Zoals jullie wel weten organiseert het Olympiacomité een tal van activiteiten. De eerst volgende activiteit is de paaseierenraap die zal plaats vinden op Paasmaandag 13 april. Wie meer informatie wenst, kan verder kijken onder de rubriek: activiteiten.

12-01-2009: Olympia ging van oud naar nieuw

Net zoals iedereen zorgde ook het Olympiacomité voor een feestrijke overgang van oud naar nieuw. De eindejaarsperiode werd al ingezet op vrijdag 12 december. Dan vond immers voor de derde keer de traditioneel aan het worden Glühweinavond plaats. Ondanks het gure weer troepten een dikke honderd mensen samen in de catacomben van de Oosttribune van het Jan Breydelstadion. De soep, glühwein, crocques en warme La Chouffe vlogen als zoete broodjes de deur uit. Daarmee had het Olympiacomité de smaak te pakken. Een vervolg aan deze avond werd gebreid op zondag 21 december. Voor de Kerstshopping richting Antwerpen lieten de straatbewoners van de Olympialaan het helaas wat afweten. Claudine en Christiane lieten dit echter niet aan hun hart komen en vulden, samen met nog enkele enthousiaste niet-Olympialaanbewoners, hun zondagnamiddag met heel wat shopping –en ander plezier. De apotheose van de eindejaarsperiode werd gehouden op vrijdag 30 januari. Dan nodigde het Olympiacomité immers al zijn bewoners uit op de voor de tweede keer georganiseerde gratis nieuwjaarsreceptie. Een uitgebreid sfeerverslag van alle festiviteiten zal u dra terug vinden op andere pagina's van onze website.

07-12-2008: Overlijden


Het Olympiacomité houdt er zich aan het droevige nieuws te moeten melden van het overlijden van mevr. Godelieve Benoot, echtgenote van dhr. Daniel Vandaele en woonachtig in de Gistelse Steenweg nr. 507, aanpalend aan de Olympialaan. Godelieve werd geboren op 16 november 1928 en overleed op 3 december 2008 op 80-jarige leeftijd. De uitvaart vindt plaats op dinsdag 9 december om 10.30u in de parochiekerk van Sint - Andries. Langs deze weg biedt het Olympiacomité de betreurde familie hun diepste blijken van medeleven aan en wenst hen de komende moeilijke periode veel sterkte toe.

05-12-2008: Kerstshopping Antwerpen


In volle afwachting van de derde glühweinavond, die volgende week plaats vindt en waarover meer informatie terug te vinden is in een vorig nieuwsbericht, heeft het Olympiacomité al een nieuwe activiteit op de agenda geplaatst. Op zondag 21 december plannen de bewoners van de Olympialaan een trip naar Antwerpen. Dit om de Kerstsfeer daar op te snuiven en tevens ook de laatste Kerstinkopen te verwezenlijken. Om 9.20u wordt de bus aan Sint-Andrieskerk genomen. Na een treinrit richting Antwerpen is de aankomst in de provinciehoofdstad voorzien om 11.13u. Van dan af wordt iedereen vrij gelaten. De terugrit wordt aangevat om 17.30u waarna om 19.22u iedereen opnieuw voet op Brugse bodem kan zetten. De prijs voor dit alles bedraagt slechts 8€. Inschrijven kan vanaf nu tot 15 december bij bestuursleden Caroline Herremans en Carine Swennen. Mis deze afspraak niet !!!

16-11-2008: Derde glühweinavond


Op vrijdag 12 december organiseert het Olympiacomité al voor de derde keer zijn jaarlijkse glühweinavond. Vanaf 19.00u is iedereen, dus ook niet-Olympialaanbewoners, welkom aan de ingangen van de cafetaria Oost van het Jan Breydelstadion. In een typische gezellige, warme Kerstsfeer zullen alle aanwezigen tegen een democratische prijs kunnen genieten van glühwein, La Chouffe koffie en bier en tal van versnaperingen waaronder ook crocque monsieurs.

08-10-2008: Wandelzoektocht valt in het water


Het Olympiacomité organiseerde op zondag 5 oktober voor de tweede keer een wandelzoektocht. De regen gooide echter letterlijk en figuurlijk roet in het eten. 13 dapperen van de vooraf 21 ingeschreven deelnemers namen omstreeks twee uur toch de start in de Olympialaan. Na een klein uur gaf iedereen er echter de brui aan. De regen gutste met bakken uit de hemel, de in te vullen papieren werden doornat. Geen ideale omstandigheden dus voor het verder zetten van de zoektocht. De maaltijd op de eindbestemming, Taverne Olympos, ging 's avonds wel gewoon door. De zoektocht zal nu wat aangepast worden en hopelijk in wat betere weersomstandigheden nog eens worden overgedaan in het voorjaar van 2009.

14-09-2008: Wandelzoektocht

Na het succesvolle zomerfeest blijft het Olympiacomité niet bij de pakken zitten. Op zondag 5 oktober wordt een nieuwe activiteit georganiseerd. Dan vindt immers de tweede wandelzoektocht plaats. Meer informatie en hoe inschrijven kunt u terug vinden onder de rubriek activiteiten. (inschrijvingstermijn en activiteit zijn ondertussen verlopen)

14-09-2008: Nieuwe wijkagente


De wijk Olympia te Sint-Andries, waartoe ook onze Olympialaan behoort, heeft sedert 1 september 2008 een nieuwe wijkagente. Op het zomerfeest wist bestuursmedewerker Kris Vanhalewyn in zijn speech al te melden dat Viviane De Love de functie als wijkagente niet meer zou uitoefenen en een andere job binnen de politiekring ambieerde. Langs deze weg wil het bestuur van het Olympiacomité haar nogmaals bedanken voor de jarenlange goede contacten met de bewoners van de Olympialaan. Sedert het begin van deze maand wordt Viviane in haar functie opgevolgd door Mv. Franka Bossier (zie foto). Een uitgebreide babbel met deze al even enthousiaste dame en informatie hoe haar te bereiken zal ten gepaste tijde op onze site verschijnen.

07-07-2008: Mosselen smaken op zomerfeest


Zondag 6 juli vond voor de derde keer het Olympialaan zomerbuurtfeest plaats. Voor deze editie daagden 76 buurtbewoners op. Op het programma stond een aperitief met bijhorende hapjes, een mosselfestijn of koude schotel, koffie met gebak en muzikale animatie verzorgd door artiest Christ Verhaeghe. Dit aanbod werd door iedereen gesmaakt. Het aperitief vloeide rijkelijk, de mosselen vulden ‘à volonté’ de hongerige magen en achteraf waagden, om de namiddag af te sluiten, heel wat enkelingen zich aan een dansje. Het feest eindigde omstreeks 19u. Het bestuur blikt andermaal terug op een geslaagde organisatie en wil langs deze weg de opgedaagde bewoners nogmaals danken voor hun aanwezigheid en geschonken complimentjes. Een verslag met bijhorende fotoreportage staat vanaf heden (13/07) op de site.

20-06-2008: Afscheid


Op korte tijd heeft de Olympialaan spijtig genoeg afscheid moeten nemen van twee bewoners. Op 8 mei overleed na een slepende ziekte op 81-jarige leeftijd dhr. Gerard Schapman, echtgenoot van mevr. Simonne Sabbe, woonachtig te Olympialaan 12. Nauwelijks een maand later overleed op 12 juni dhr. Guido Cafmeyer, 74 jaar, echtgenoot van mevr. Liliane Desmidt en woonachtig te Olympialaan 25. Langs deze weg biedt het Olympiacomité de betreurde families nogmaals hun diepste blijken van medeleven aan en wenst hen de komende moeilijke periode veel sterkte toe.  

02-06-2008: Website boven doopvont gehouden

Maandag 2 juni, werd de website van het Olympiacomité boven de doopvont gehouden. U begrijpt dat we voor het vervolledigen van onze site nog heel wat werk voor de boeg hebben. Het is onze bedoeling om u binnen enkele weken een volwaardige website aan te bieden waarin u alles verneemt over het reilen en zeilen in de Olympialaan (St. Andries) en aanpalende woningen. Met dank voor het begrip.

 
Het bestuur.